In augustus heeft Geert Kesteloot beslist om zijn activiteiten binnen het bestuur van equuSpirit stop te zetten.
Hij heeft bijgedragen aan zeer geslaagde eerste editie van equuSpirit en wij zijn hem uitermate dankbaar voor de inzet en medewerking tijdens het voorbije jaar.
Bedankt!

De lege stoel binnen het bestuur werd opgevuld door een nieuw lid, Bob van Loon.
Wij hebben intussen onze eerste vergadering met Bob achter de rug en wij kunnen alleen maar vaststellen dat hij minstens even enthousiast is als de rest van het bestuur. Wij kijken er naar uit om verder met Bob samen te werken aan een minstens even geslaagde tweede editie van equuSpirit!
Welkom Bob!

🇬🇧️
Geert Kesteloot has decided to quit his activities as an equuSpirit board member.
He has contributed to a very successful first edition of equuSpirit and we are grateful for his commitment and cooperation during the past year.
Thank you!

The empty chair in the board was filled by a new member, Bob van Loon.
We have had our first meeting with Bob and we can only say that he is at least as enthusiastic as the rest of the board. We are looking forward to work with Bob on an equally successful second edition of equuSpirit!
Welcome Bob!